Category Archives: ПОДАРЪЦИ

tvoiat-credit

Къде спешно да получите пари: начини за поправяне на финансовото положение

tvoiat-credit  Спешен случай може да възникне в живота на всеки човек. В такива ситуации може да са необходими материални ресурси. Затова рано или късно всеки се сблъсква с въпроса: къде спешно да вземем пари? Има много начини, по които можете да решите проблема си. Прочетете нашата статия, за да разберете как да спечелите пари за кратко време, както и да получите пари, без да попадате в дупка в дългове.

Къде спешно да вземете пари, ако имате нужда от голяма сума?

Например, ще купувате ли къща, нова кола, ще се занимавате с бизнес, ще отворите търговски обект? По-добре е да уредите голям кредит в банкова организация. Потребителското и бизнес кредитирането придоби най -голяма популярност сред гражданите. Какво е предимството? Процентът, при който кандидатствате за банков заем, ще бъде малък в сравнение с лихвите в организации за микрофинансиране.

Същевременно периодът, през който трябва да изплащате кредита, е доста дълъг – няколко години. Банката обаче не е готова да предостави този банков продукт на всеки човек. За да вземете спешно пари от банката, трябва да отговаряте на определени изисквания. И повечето от тези, които искат да получат заем, не отговарят на тези условия.

На кого банкова организация е готова да предостави кредит?

  • Ако имате постоянен доход, който можете да докажете. Но ако сте наети неформално и нямате къде да получите удостоверение за доход за шест месеца, най -вероятно няма да получите банков заем;
  • Ако имате добра кредитна история, няма неизплатени или просрочени заеми и заеми, винаги връщате заетите средства навреме;
  • Ако имате поръчител (понякога се изисква). Какво е гаранция? Това е лице, което действа като гарант, че дългът ще бъде погасен. И ако не можете да погасите заема, гарантът ще го направи вместо вас.

Ако планирате спешно да вземете пари от банката, като кандидатствате за кредит, предоставете пакет от документи: паспорт, както и удостоверение, потвърждаващо вашите доходи. Може да се изисква обезпечение като недвижим имот или кола. За какво е? Банковата организация трябва да разбере, че ще върнете кредита, дори ако нямате доходи. Разбира се, ако загубите работата си, банката няма да изнудва пари от вас. Той просто ще вземе апартамента ви, за да изплати дълга. Ако не знаете къде спешно да вземете голяма сума пари, препоръчваме да се свържете с банката. Можете да изплащате заема малко всеки месец. От гледна точка на психологията тази опция е много по -удобна, отколкото да раздавате цялата заета сума наведнъж.

Източник: T CREDIT – ВСИЧКО ЗА КРЕДИТНИЯ ПАЗАР

online-zaem

Вземете заем чрез интернет

online-zaem  Банките предлагат все повече и повече нови техники, които ви позволяват да получавате техните услуги бързо и без документи. Интернет лесно може да ви помогне за това. Това се отнася изцяло за кредитирането. Вземането на заем чрез интернет се превърна в нормална практика близките няколко години, която спестява време на кредитополучателя. Но как да го направите правилно и какво да търсите при проектирането? Continue reading

zaemi

Лихвите и комисионните в заема подлежат ли на облагане с данъци?

zaemi  Вярно е, че такъв тип въпроси обикновено са прости и условията за включване на разходите са съвсем очевидни. Но данъците не биха били данъци, ако не крият потенциални изненади. Струва си да знаете за тях предварително, за да не се окажете в ситуация, в която вашият счетоводител ще ви изпрати обратно с разписка и вие ще платите повече данък, отколкото бихте могли. Continue reading

teglene-na-zaem

Как да вземете заем правилно?

teglene-na-zaem  Въпросът за правилната регистрация на заем възниква доста често. Броят на финансовите институции и предложенията за заеми непрекъснато нараства и е лесно да се объркате с тях. Сега можете да намерите опции, които са напълно обработени онлайн, без да посещавате офиса, да вземете заем за закупуване на апартамент или кола. Всяка програма има свои характеристики, които трябва да бъдат внимателно проучени. Continue reading

zaem-byrz

Дълготраен банков заем – активи и пасиви

zaem-byrz  Когато анализирате банковите дейности, можете да срещнете различни показатели. Сред тях са активите на банката. Всички банкови компании разкриват тази информация, има дори рейтинги на банките по обема на техните активи. На практика това е важен показател за това колко имоти притежава една компания.

Основният източник на банкови средства по правило са депозитите на физически и юридически лица, а освен това средства от централни (национални) банки, заеми, привлечени от други търговски банки, облигационни заеми, пуснати на пазара.

Характеристика на пасивите на търговска банка в сравнение с други компании е високият дял на средствата, набрани при различни условия, което значително надвишава собствените средства на банката.

Активът от баланса показва собствеността и пасивите на организацията (те отговарят на въпроса: какво е това?), които включват: дълготрайни активи, нематериални активи, капиталови инвестиции, финансови инвестиции, акции, парични средства, вземания и др.

Задълженията на баланса показват източниците на имущество и пасиви на организацията (те отговарят на въпроса: чий е?), които включват: собствено имущество и пасиви на организацията (уставен капитал, неразпределена печалба, фондове със специална цел и резерви) и заети имоти и пасиви (дългосрочни и краткосрочни банкови заеми, други привлечени средства, задължения).

Резервен капитал

За да се определи колко от него се използва в оборот, е необходимо да се извади размерът на дългосрочните (нетекущи) активи от общата сума за първия и втория раздел на пасива на баланса.

Те включват акции, вземания, краткосрочни финансови инвестиции (до 12 месеца) и парични средства. Текущите активи се използват в ежедневната дейност на компанията и са обект на значителни промени от период на период, особено парични средства.

 

 

Какво е включено в активите на банката?

На практика това понятие включва различни имоти. Не винаги става въпрос за някои специфични неща, които са собственост на компанията. А активите включват:

  • недвижими имоти и движими вещи, собственост на финансово дружество;
  • собствен капитал на банката, пари в кореспондентски сметки ;
  • ценни книжа, валута, благородни метали;
  • заеми, издадени на граждани, фирми, други банки.

Банките са длъжни редовно да предоставят на Централната банка отчети за своята работа, активи и пасиви. Тази информация не е търговска тайна, поради което е свободно достъпна.

Анализът на активите на всички банки в страната дава възможност да се определи финансовото състояние в страната и да се направят прогнози, включително за работа на пазара на ценни книжа.

Какво представляват пасивите?

Освен активи, организациите имат и задължения. Ако първото е лична собственост на банката, то второто са нейните задължения. Ясно е, че ако пасивите надвишават активите, тогава нещата са лоши. Следователно банковите мениджъри следят отблизо съотношението на показателите.

Пасивите включват дългови задължения към различни структури, ценни книжа, емитирани от банката, удръжки от печалбата. Депозитите се отнасят и за пасиви, тъй като това е задължение към вложителите. Но междувременно тези пари се превъртат, например банката може да ги заеме, да купи ценни книжа с тях. В резултат на това с активни пасиви се създават активи.

Източник: zaemko.com

kredit-za-teb

Искам да взема ипотека. Какво трябва да знам?

kredit-za-teb  Мислите ли за ипотека? Ще ви кажем основното, за да можете да вземете информирано решение и да изберете оптималните условия. Ипотечен заем или по-просто ипотека е специален вид заем, при който регистрирате собствеността върху вашия имот и банката взема вашия имот като обезпечение. Continue reading