Цезарово сечение – изход за бременната жена

Цезарово сечение – това е хирургическа операция, при която плода се изкарва чрез разрез на коремната стена и матката. Показанията да се предприеме тази хирургическа намеса са много. Те могат да бъдат свързани със здравословното състояние на майката, с проблеми по време на бременността и раждането, със състоянието на плода.

Цезаровото сечение може да бъде планово и екстремно. Планово е тогава, когато показанията за него са установени по време на бременността. Това се решава от женската консултация или медицинския център, където се прави наблюдаване на състоянието на пациентката по време на бременността. Изследванията се правят не само от гинеколога, но и от лекари с други специалности – терапевт, ендокринолог, при необходимост и хирург, невролог, ортопед. При наличие на някакви заболявания тези специалисти дават своите препоръки за наблюдаване на бременността и заключение за начина на раждане.

Окончателно решение за необходимостта от цезарово сечение и срока за неговото изпълнение се взима от докторите в родилния дом. Във всеки родилен дом има особености за провеждане на самата операция, обезболяващи препарати, поддържане на следоперативния период. За това е добре предварително да се избере родилния дом, в който желае бъдещата майка да роди чаканата рожба и да зададе на лекаря всички въпроси, които я вълнуват.

Много често се задава въпроса може ли да се направи цезарово сечение по желание, без медицински показания. Основно лекарите считат, че изпълнението на тази операционна намеса е само в тези случаи, когато раждането не може да протече по естествен път или е опасно за живота на майката или на плода. Пациентката, която не притежава професионални знания за опасността от хирургическа намеса, не може да взима подобно решение.

Често лекарите от женска консултация изпращат в родилния дом бъдещата родилка седмица по-рано от определения за операция срок. В болницата се правят допълнителни изследвания на пациентката. При необходимост с медикаменти се коригират появилите се отклонения в здравословното състояние. Също така се оценя състоянието на плода – прави се ултразвуково изследване.

При добро състояние на бременната жена изследванията може да се направят и извън болницата. За направа на цезарово сечение може да отиде в деня, определен за тази оперативна намеса, като в къщи е направена необходимата подготовка. Разбира се, това е възможно при липса на тежки усложнения и нормално състояние на плода.