Основен ремонт и поддръжка на асансьори

Специалистите по поддръжка на асансьори правят проверка на състоянието на асансьорното оборудване и понякога стигат до заключение, че това устройство се нуждае от основен ремонт. Трябва да отбележим,че основният ремонт съвсем не е превантивна мярка и не е алтернатива на смяна на асансьора, а напълно закономерен процес.

До това заключение експертите стигат тогава, когато констатират, че от ремонт или модернизация се нуждаят редица важни детайли на асансьора, които текущият или планов ремонт вече не може да възстанови. При това част от детайлите, например, може да се окажат напълно изправни.

Основният ремонт трябва да бъде икономически обоснован, защото както може да се окаже, че след замяната на едни детайли, в неизправност за кратки срокове могат да попаднат и други, които при текущия преглед са били напълно изправни.

Поддръжката на асансьорите изисква добри и квалифицирани специалисти. При правилно провеждан текущ ремонт и периодична поддръжка на асансьорите се удължава експлоатационния срок на оборудването. Тогава и основният ремонт се налага да се прави след продължително ползване на подемното устройство.

Основният ремонт може да бъде малък, среден и голям. Например, ако е необходима смяна на някоя важна част, която за времето на ползване се е повредила, това се счита за малък ремонт.

Ако наведнъж трябва да се заменят няколко възли или компоненти на асансьорното оборудване или собствениците са решили да сменят кабината на асансьора си, то ремонта се отнася към средния основен.

Когато се налага да се сменят практически всички важни възли на асансьора, то това е голям основен ремонт. При такъв ремонт може да се наложи част от асансьорното оборудване да се демонтира, за да се ремонтира в работилница.

Специалистите от фирма Макси Лифт за поддръжка на асансьори следят състоянието на асансьорното оборудване и преценят момента, когато на асансьора може да се наложи основен ремонт.

Понякога се получава и така, че моралното износване на асансьора настъпва преди края на експлоатационния срок поради интензивното използване. Тогава основният ремонт се налага поради редица сериозни технически неизправности.

Важно е да се отбележи, че основният ремонт е сложна процедура, изискваща точно спазване на регламента. Резултатите от такъв ремонт се вписват в паспорта на асансьора.

След провеждане на основния ремонт от специализираната фирма за ремонт и поддръжка на асансьори подемното устройство трябва да премине задължително пълно техническо освидетелстване.