preferencialen-zaem

Преференциални заеми – какви са те?

   Преференциалният заем е вид банков продукт, при който кредитополучателят може да разчита на определени облекчения и по-благоприятни решения. Той е насочен към определена група хора, които получават възможността да се възползват от кредита при по-добри условия поради т.нар важен социален интерес. Те включват, наред с други предприемачи, фермери или студенти.

Преференциалните заеми са много полезно решение за някои групи банкови клиенти. Те принадлежат към инструментите на икономическата политика на страната ни и основната им цел е да помогнат на отделните клиенти да постигнат цели, важни за социалния интерес. И така, кой може да разчита на преференциален заем и какво трябва да се направи, за да се получи?

Преференциален заем на практика

Преференциалният заем може просто да бъде описан като банков продукт, част от който се финансира от държавната хазна. По този начин кредитополучателят не е напълно начислен със сумата на събраното финансово задължение към банката. Така че това означава, че е субсидиран. Не винаги обаче част от заема се покрива от държавната хазна.

Понякога подкрепата е под формата на изключително ниски лихвени проценти, дълги срокове за изплащане или много по-високи суми, които могат да бъдат взети назаем. Всичко това, за да помогне на клиента да постигне целта, за която са необходими парите от заема. Лицата, отговарящи на условията за преференциални заеми, са важни за обществения интерес на държавата по различни причини.

За кого е преференциалният заем?

Наред с други, фермерите, които възнамеряват да вземат пари в заем от банката за модернизация на фермите си, могат да разчитат на покриване на част от разходите по кредита. Той е предназначен за тях, наред с други преференциален заем за закупуване на земя или дори начинаещи предприемачи.

Преференциален заем за откриване на бизнес

Доскоро една от социалните групи, които можеха да кандидатстват за преференциален заем, бяха хора, които за първи път искаха да започнат собствен бизнес. Програма, наречена „First Business – Support in Start“, функционира от 2014 г. и предлага на млади начинаещи предприемачи заеми до 60 000 лева с изключително нисък лихвен процент.

За съжаление програмата в момента не продължава, но има много банки, които предлагат заеми на млади предприемачи. Струва си да следите непрекъснато предложенията за преференциални заеми. Предприемачите са група, която често може да разчита на различни форми на финансова подкрепа.

Източник: Jet Credit