nos-higiena

Носна хигиена

Характерният мирис на всеки  вид хранителен продукт, подправка или цвете  се получава от специфични химични съединения, естествено намиращи се в тях. За да бъде засилен този отличителен признак – мирисът, в хранителната индустрия се използват някои натурални или изкуствени субстанции, които се добавят към храните. Тези субстанции могат да се дефинират с термина “аромати” или по-точно с “ароматизатори”.

Действащата нормативна уредба на Европейския съюз определя разликата между естествените и изкуствените аромати. Тя е, че първите се получават чрез процесите дестилация или екстракция с разтворители на естествени продукти. Естествен аромат например е лимонената есенция, която се получава от цитрусовите плодове, докато изкуствените са резултат от лабораторни химични процеси, които са по модел на съществуващите в природата.

Европейското законодателство определя три категории аромати: натурални, екстракти от натурални продукти, натурално-идентични, получени чрез химичен синтез, но същите като продуктите, налични в природата, и изкуствени аромати, които нямат натурален аналог. Ароматизаторите, които се добавят в храните, трябва да бъдат посочени в списъка на съставките, изброени на етикетите. Названието “натурални аромати” се отнася само за тези, които са получени чрез екстракция от природни продукти.

Доброто състояние на дихателната система на човека помага да се различават много аромати. Безпроблемната работа на обонятелния орган –  носа, също допринася за правилната ориентация в джунглата от класически и съвременни аромати.

С цел нормалното функциониране на лигавицата на носа е необходимо тя да бъде поддържана оптимално влажна.

Фините прахови частици дразнят дихателните органи и намаляват изградения имунитет. Частиците от тежки метали в автомобилните газове, твърдите почвени частици от замърсените улици, въглеродният двуокис и серните изпарения увреждат ресничестия епител на носа, който отговаря за пречистването на влизащия в човешкото тяло въздух. Мукозният слой отговаря за изхвърлянето на твърдите частици, попаднали в горните дихателни пътища. Ако е нарушен този слой, инфекциите влизат безпроблемно, и ако няма добро проветряване в работни помещения с много хора, заразяването е гарантирано. Изморен и депресиран човек е лесна жертва, защото болестта направо го превзема. Постоянно запушеният нос, без да има простудно заболяване, е проява на риносинуит. Може да се дължи на полипи в носа, на изкривени носни прегради или на вродени или придобити стеснения.

Причина за тежките ринити, които понякога са резултат от безобидни простудни заболявания, нелекувани навреме и адекватно, може да бъде и замърсеният въздух в градовете – България е на едно от първите места по запрашеност на въздуха.

Половината българи дишат мръсен въздух – това е резюмето на национален доклад за 2011 година.  Следващите измервания през годините само потвърждавата резултатите от доклада. В рекламираната като природен рай държава България хората боледуват и умират от  автомобилното и битовото замърсяване. Старите автомобили и печките с твърдо гориво тровят бавно и незабележимо въпреки желаната икономичност. Серен окис, азотни окис, амоняк и  частици правят градовете долини на смъртта. Деветдесет процента от общото енергийно потребление на страната ни са за автомобилния транспорт. Желанието ни да се движим бързо е смъртна заплаха, а няма как да го преодолеем – смисълът на цивилизацията е преместване на всичко, и то бързо.

Интензивното селско стопанство също сее отрови – амоняк и метанови съединения съпътстват големия ни апетит за ядене. А ниската енергийна ефективност на индустрията ни и забавеното енергийно саниране на жилищните сгради вкарват в дневния ни дихателен порцион допълнителни отрови.

Носната лигавица играе важна роля при дишането като осигурява филтриране, овлажняване и затопляне на вдишания въздух. За да изпълнява добре тази функция, лигавицата трябва да бъде покрита с тънък течен слой. Той я поддържа влажна независимо от постоянното преминаване на въздуха, който я изсушава. Наскоро е установена физиологичната роля на хиалуроновата киселина в този процес. Секретирана от специфични клетки на лигавицата, тя образува покриващ слой, абсорбира значително количество от отделяните флуиди и образува защитен филм. Това подпомага нормалната нормалната функция на самата лигавица.

Прочетете още по темата на presata.com