Купете пелети от производител

Газ без съмнение е икономично гориво. Но централизирано газоснабдяване не винаги е възможно. Най-добрата алтернатива на отоплението с газ е ползването на пелети за огрев.

Пелетните котли осигуряват икономично, безопасно и екологично отопление и за това са подходящи за отопление на частни домове и вили.

Пелетите са гранулирана пресована дървесина с диаметър 6 – 14 мм, дължина 20 – 40 мм, екологично чисто високо калорично гориво. Средната топлина, отделена при изгарянето на 1 кг гранули е 5кВт/ч.

Благодарение на своите размери гранулите са подходящи за автоматично зареждане на котлите с помощта на шнек и се осигурява 7 дни работа на котела. Промишлените пелетни котли могат да бъдат оборудвани с бункери от всякакъв обем.

Използването на пелети за отопление позволява да се икономисат складови помещения – за разлика от дървата и въглищата, гранулите заемат малко място и с лекота могат да се съхраняват в малки помещения.

Биогранулите практически се преработват напълно. Малкото количество пепел, която се отделя, се почиства 1 – 2 пъти в месеца.

Подаването на гориво, поддържането на определена температура в жилището и наличието на гореща вода са напълно автоматизирани процеси. Това позволява да бъдат дистанционно управлявани чрез мобилния телефон.

Стойността на гранулите е по-ниска в сравнение другото твърдо гориво. Гранули за огрев винаги можете да закупите на свободна продажба.

Като имаме предвид всички тези показатели, можем да кажем, че те са много подходящи за отопление на частни жилища, вили, с успех се използват за отопление на многожилищни сгради, учебни заведения, офис-здания, а така също за отопление с промишлена цел – производствени цехове, складове, хранилища, административни сгради, където няма газификация и има ограничение на електрическите мощности.

Пелетните котли са сравнително нов вид оборудване за отопление, което бързо навлиза в бита благодарение на предимствата си. Те са независими от централен източник, екологично чисти, икономични и максимално автоматизирани.

Минималният комплект оборудване на автоматизиран котел, работещ на пелети, включва котел, оборудван с горелка за запалване на гранулите и бункер. След включване към системата за отопление и електрозахранване, и зареждането на бункера с гранули котела може да работи в течение на продължително време без участието на човека (в зависимост от конструкцията от един ден до месец).

В зависимост от вашите желания и изисквания към котела и системата за отопление, като се имат предвид изходните данни и се отчитат съществуващите норми и изисквания, вие може да изберете оптималния вариант за пелетен котел.