ipoteka

Как да прехвърля ипотека в друга банка?

ipoteka   Ипотечните заеми се отпускат при условия, съответстващи на настоящите условия в националната икономика. Ако в бъдеще се окаже, че вашата ипотека вече не е толкова привлекателна, както преди няколко години, може да помислите за прехвърлянето й в друга банка, което може да доведе до по-ниски общи разходи за заем.

Когато теглите ипотека, несъмнено ще положите всички усилия, за да получите възможно най-доброто предложение. Въпреки това, известно време след подписването на договора за заем може  да се окаже, че пазарните условия са се променили и вашият атрактивен ипотечен заем не е толкова благоприятен за вас. Ако искате да намалите вноската, можете да помислите за прехвърляне на вашия заем в друга банка. Как да го направим?

Какво представлява прехвърлянето на заем в друга банка?

Всъщност прехвърлянето на заем към друга банка се състои в закриване на задължението в една институция и откриване в нова. Това е просто заем за рефинансиране,  предоставен от дадена банка, чрез който задължението се изплаща в друга банка. Преди да решите да го направите, пребройте всички разходи, свързани с тази операция – това ще ви позволи да отговорите на въпроса дали наистина си струва да прехвърлите отговорността във вашия случай.

Прехвърляне на заем в друга банка – струва ли си?

Доходността на прехвърлянето на заем трябва да бъде оценена преди да се предприемат каквито и да било стъпки за постигане на такива цели. Условията за погасяване могат да се променят по време на дългосрочно погасяване на задължението. С течение на годините предложенията на конкурентни банки може да са по-привлекателни за вас. Комисионната и банковият марж могат да бъдат намалени, което ще намали общите разходи по кредита. Трябва обаче да знаете, че прехвърлянето на заема изисква известни разходи.

Освен това заемът за рефинансиране, взет при прехвърляне на задължението от една банка в друга, се отпуска по стандартната процедура. На практика това означава необходимост от  повторна проверка на кредитоспособността и кредитната история. Ако вече сте имали проблеми с плащането на вноски за капитал и лихви и закъсненията са въведени в BIK , вероятно няма да можете да поемете друго задължение. Новата банка може да оцени способността ви да бъде по-ниска от предишната, така че няма да получите ипотека в новата институция за сумата, от която се нуждаете.