kredit-za-teb

Искам да взема ипотека. Какво трябва да знам?

kredit-za-teb  Мислите ли за ипотека? Ще ви кажем основното, за да можете да вземете информирано решение и да изберете оптималните условия. Ипотечен заем или по-просто ипотека е специален вид заем, при който регистрирате собствеността върху вашия имот и банката взема вашия имот като обезпечение.

Докато не изплатите изцяло заема, не можете просто да продадете имота или да извършвате други транзакции с него – това ще изисква получаване на съгласието на банката. Но в противен случай можете да се разпореждате с имота, както желаете – например да регистрирате роднини и да направите ремонт.

Някои програми за кредитиране имат допълнителни изисквания към кредитополучателите – например само семейства с дете могат да кандидатстват за ипотека с държавна подкрепа за семейства с деца.

Каква е сумата на заема, на която можете да разчитате?

Има само един начин да разберете сумата, която банката ще одобри – чрез подаване на заявление. Одобрената сума ще зависи от размера на дохода и редица други фактори. При разглеждане на заявление банката взема предвид заплатата като доход и освен това може да вземе предвид пенсията, доходите от отдаване под наем на недвижими имоти или получени по споразумение по гражданско право. Издръжката, надбавките, обезщетенията за грижи за деца и стипендиите не се считат за доход.

За колко време е по -изгодно да вземете ипотека?

За да изберете оптималното време, намерете баланс. Отдръпнете се от сумата на месечното плащане. На калкулатора променете срока на кредита, докато месечното плащане е приемлива сума за вас – тази, която ще ви е удобно да правите всеки месец, независимо от обстоятелствата.

Препоръчително е ипотечното плащане да не надвишава 50% от вашите доходи. Ако е по -голям, вероятността за отказ от банката е голяма и ще ви бъде по -трудно да се справите с финансовата тежест.

Имам ли нужда от авансово плащане?

Да, имам нужда от него. Можете да получите ипотека с първоначално плащане 10% от стойността на имота. Като цяло размерът на авансовото плащане зависи от програмата за кредитиране. Можете да сравните всички програми за кредитиране в избраната от вас банка.

Кажете на банковия мениджър, ако планирате да съберете средства за първоначалното плащане от продажбата на други недвижими имоти и все още не сте намерили купувач.

Източник: Кредит за теб