безопасно-ли-е-работното-ви-място

Безопасно ли е работното ви място?

Ето няколко въпроса, чиито отговори могат да ви накарат да разберете дали на работното ви място се прилагат правилни мерки за безопасност. Ако отговорът на тези въпроси е положителен, значи организацията, за която работите е взела ефективни мерки и отговаря на изискванията за безопасност и защита здравето на служителите и работниците.

  1. Има ли система за гасене на пожар в работното ви място? Служителите знаят ли как работи системата или процедурата за нейното функциониране? Запознати ли сте с незабавните действия, които трябва да се предприемат в случай на пожар?
  2. Организацията идентифицира ли рисковете за безопасността на служителите? Служителите знаят ли степента на всеки риск и мерките за безопасност, които трябва да предприемат? Служителите запознати ли са с рисковете в процесите, в които работят? (Прилага се за определени промишлени процеси, които включват работа с вредни вещества или когато изпълнението на процеса включва риск.)
  3. Служителите, свързани с такива процеси (където са свързани опасни вещества или тежки машини), получават ли подходящо оборудване за безопасност и обучение за борба с опасността?
  4. Има ли заплаха за електрическата безопасност? Поддържа ли и обслужва ли се електрическото оборудване? Служителите, работещи с електрическо оборудване, получават ли обучение и съоръжения за предотвратяване на токови удари?
  5. Организацията анализира ли риска от злополуки? Служителите запознати ли са с рисковите зони? Покрити ли са рисковете от злополуки?
  6. Подреждането на мебелите и разположението на седалките в организацията обслужва ли удобството на служителите? Взима ли се предвид ергономията?
  7. Служителите чувстват ли се сигурно физически? Организацията предприела ли е мерки за премахване на заплахите за безопасността на своите служители и техните вещи?
  8. Служителите застраховани ли са от риск за живота или риск от трудови злополуки?
  9. Идентифицирани и документирани ли са всички заплахи за безопасността и сигурността ?
  10. Поставени ли са всички стикери за безопасност в съответните зони на риск на работното място?

В идеалния случай отговорът на всички горепосочени въпроси трябва да бъде „да“. Организациите трябва да разбират значението на безопасността на работното място и да предприемат всички мерки за осигуряването му. Цялата идея за безопасност на работното място всъщност се основава на най-важния въпрос в списъка – чувстват ли се служителите в безопасност на работното място?

 

Източник: орган за контрол “ЕМ-ТЕСТИНГ” ЕООД