Tag Archives: семейство

Как да общуваме с децата?

parents_involved.jpgНачинът, по който общуваме с децата ни е изключително важен, тъй като комуникацията играе решаваща роля в изграждането на тяхната личност. Ние не комуникираме само чрез говорене, но също и чрез езика на нашето тяло и нашите погледи. Комуникацията може да бъде „топла” или „студена”, насърчаваща или обезкуражаваща и оставя голямо въздействие върху нашите деца, било в положителна или отрицателна насока.

Начини, чрез които можете да имате ефективно общуване с детето си.

Позволете на вашето дете да почувства, че безусловно го приемате и приемате неговите интереси. Уважавайте детето си, говорете му така, както разговаряте със своите приятели. Това ще повиши доверието му и той/ тя ще може да взаимодейства по-добре с другите. Може да направите това с позитивни движения на тялото, одобрителен поглед и разбира се словесна мотивация.

Continue reading