Category Archives: Услуги

Отпушване на канали, почистване на тръби

Възникването на запушвания в канализацията е нещо обикновено за градската канализационна система. И в това няма нищо чудно – мазнини, хранителни и органични отпадъци, остатъци от сапун, периодично попадат в тръбите, задържат се и образуват налеп по тръбите. Колкото е по-голям налепа, толкова по-голям е шанса да възникне запушване на тръбопровода. От тук и голяма е вероятността системата да не може да се справи с натрупаните замърсители. Continue reading

Принципи на почистване на септичните ями с бактерии

Съвременната система за почистване на битовите отпадъчни води е достигнала много по-високо ниво в сравнение с обикновената помийна яма. Задача на всяка септична яма е не само да почиства течните отпадъци и да разгражда твърдите, но да ги прави напълно безопасни за околната среда. Continue reading