hm

Хармоничната връзка

Американският семеен консултант Барбара де Анджелис описва три елемента, които формират основата на една здрава и пълноценна връзка:
1. Когато двамата партньори взаимно си дават любовта, от която се нуждаят.
2. Когато партньорите имат съвместими характери и възгледи за живота.
3. Когато и двамата желаят заедно да развиват и усъвършенстват връзката си с еднакви темпове и по еднакви начини.
Ако вашият партньор отговаря на тези три изисквания, той вероятно
е подходящ за вас. При обмисляне на изброените фактори е от значение как стоят нещата във връзката ви в действителност, а не как ви се иска да бъдат. Бъдете откровени със себе си.
Как да разберете дали получавате желаната от вас любов? Ключът е в усещането, което имате във връзката си. Усещането, че имате специално място в живота на някого, че ви обичат и имат нужда от вас. Това е усещането, че цялото ви съществуване е осмислено. Съществуват двойки, при които елементът любов липсва, но са съвместими помежду си като характери и желаят заедно да се развиват и усъвършенстват. Все пак, ако не получавате от партньора си любовта, от която се нуждаете, душата ви ще остава винаги жадна и сякаш празна.
Вторият основен елемент на една връзка е сходството в характерите, както и възгледите за живота. Светът се дели на хора, които вярват, че противоположностите се привличат и на хора, които смятат, че сходството води до по-щастливи взаимоотношения. Повечето семейни психотерапевти се обединяват около идеята, че най-здрави са връзките при партньори, които са сходни по характери, възгледи за живота и представи за хармонично развитие на отношенията с техните партньори.
Това, което доктор де Анджелис предлага за оценяване на съвместимостта с партньора ви, е да изготвите списък на всички качества, които бихте искали да има вашият партньор. Наред с тях, непременно включете предпочитанията си относно следните сфери:
- лични интереси (туризъм,изкуство, отглеждане на животни, музика);
- обща представа за партньора (възраст, външен вид);
- хигиена на живот (физическите упражнения, здравословно хранене, тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици);
- философски и морални убеждения – тук противоположните схващания лесно пораждат много конфликти;
– образование – за някои хорат е важно партньорът да има определено образователно равнище, за други – не;
– естестически вкус, предпочитани развлечения, начин на обличане и др.;
– стил на общуване (контактен, самовглъбен, експанзивен, домошар);
– духовни и религиозни интереси – обмислете дали ако принадлежите към различни вероизповедания, бихте могли да преодолеете тези различия и как бихте желали да възпитавате бъдещите си деца;
– стил на любов (например, да обича нежността, да бъде прагматичен, да бъде романтичен);
– професионални и финансови цели – дали кариерата може да бъде над всичко за партньора ви, да има ли баланс между работата и личния живот и т.н.
Бъдете колкото е възможно по-конкретни в описанията на качествата във вашия списък. След като списъкът е готов, напишете “Да” или “Не” срещу всяко от качествата, в зависимост от това дали партньорът ви го притежва или не. Колкото повече съвпадения с вашите предпочитания има, толкова по-висока е вероятността връзката ви да е хармонична и дълготрайна.
Естествено, идеални хора не съществуват, така че не се и опитвайте да намерите идеален партньор. Искам да ви напомня, че най-ужасното нещо, което може да причините на човека до себе си, е да е опитвате да го прекроите съобразно своите собствени разбирания и представи, вместо да го приемете такъв, какъвто е. Ако вашият партньор не е човекът, когото сте търсили, то и вие самите не сте за него човекът, който той е търсил. Най-почтеното, което може да направите, ако не се чувствате щастливи и обичани с един човек, е да се разделите и да дадете шанс и на него, и на себе си да намерите любовта, от която се нуждаете.
Истински хармоничната и пълноценна връзка не се гради само на любов и съвместимост в характерите и мирогледа. Отношенията ви могат да се развиват положително, когато имат посока. Общата посока прави връзката вълнуваща. Примери за обща насока на двама партньори може да бъдат творческите изяви, социалното усъвършенстване, духовното развитие, физическото усъвършенстване, а защо не и благородни каузи като съхраняването на мира на планетата, оказване на помощ на изпаднали в нужда хора или животни и много други подобни цели.
Във всеки човек съществува непреодолимо желание да се слива в едно с онзи, когото обича, да му разкрива същността си, като очаква изцяло да бъде приет и обичан такъв, какъвто е. Но това може да се окаже невъзможно, ако вие се развивате в посока, съвсем различна от тази, към която се стреми партньорът ви.
Добрата съвместимост включва не само общата посока на развитие, но и темповете на това развитие. Ако с партньора си се развивате с твърде разични темпове, това би създало огромно напрежение помежду ви.Убедена съм, че всеки от нас заслужава да изживее живота си с партньор, който го смята за най-прекрасния човек на този свят и го обича такъв, какъвто е. Затова дръзнете да поискате и да откриете човека, който ще ви дари с тази любов, щастие и хармония.

Източник: Барбара де Анджелис

2 thoughts on “Хармоничната връзка

  1. I wanted to say your blog is really good. I often like to hear some thing new about this because I have the similar blog in my Region on this subject so this help´s me a lot. I did a research over a matter and observed a beneficial range of blogs but nothing like this.Thanks for sharing so significantly inside your blog.

Comments are closed.