Тенденции в интериорния дизайн като част но съвременното ново строителство

stroitelstvoСпоред експерти в строителния бранш, най-добрата модернистична тенденция в строителството е интегрирането на отделени специалности в строителството, особено в по-големи строителни фирми. В близкото минало, много трудно можеше да се види архитект и интериорен дизайнер, инженер и инвеститор, строителен техник и мениджър на проекта в един офис. В тази статия ще обърнем внимание на интериорния дизайн като част от цялостното изпълнение на строителен проект и какво това обединение носи на поръчителите на проекта. 

 

Интериорният дизайн засяга един сектор от строителството, свързан с реализацията на жилищни сгради, бизнес сгради или други публични сгради предвидени за поток от хора. В този смисъл всяка интериорна среда трябва да е съобразена с удобството на хората, които ще работят в сградата, ще живеят в нея, ще са преминаващи оттам и т.н. Именно затова е от съществено значение интериорният дизайн да бъде включен в проектната дейност след съгласуване със собствениците и поръчителите на строителството.

 

Да кажем, вие се интересуват от това да построите мечтания си дом в София, или в друг голям град на България, тогава трябва да изберете строителна фирма, която не само че има опит, но и ще задвижи процедурите, които зависят от нея, за да може проекта да стартира по най-добрия начин. Когато в строителната фирма има на разположение и интериорен дизайнер, вие получавате отличната възможност да се погрижите за нещо, което ще бъде част от вашите желания как бихте искали да изглежда домът отвътре.

 

Присъствието на дизайнера ще помогне да се избегнат много стресови ситуации благодарение на неговата професионална квалификация. Заедно с това, вие не плащате на отделно студио, а в договора със строителите ще бъде включена и тази услуга – това със сигурност ще ви спести пери. Поради тази причина много качествени строителни фирми разполагат с интериорни дизайнери. Развитието на съвременното общество предполага строителство на сгради, в които интериорното пространство се превръща в място с индивидуален стил и подчертаващо характера на собственика и стила му на живот – унификацията и скучната подредба могат да се избегнат с професионална помощ и ясна визия.