Платете за своето спокойствие – професионален домоуправител

Колкото по-голяма е жилищната сграда, толкова повече са и проблемите. Често пъти се случва избрания домоуправител да се води само в протокола на общото събрание на собствениците. Реално нищо не се прави за поддържане на общата собственост. За общата собственост като щрангове, покрив, мазе, стълбище, асансьор трябва да се полагат значителни грижи, защото от тяхното нормално функциониране зависят и условията на живот в кооперацията.

За да се решат всички проблеми, свързани с общата собственост е добре да се ползват услугите на професионален домоуправител. Това е професионалист, който много добре е запознат със закона за етажната собственост, може да комуникира с различни характери, находчив и интелигентен. Поддържа добри отношения с общинската администрация и може да решава въпроси на кооперацията, свързани с дейността на общината.

Използването на професионален домоуправител се решава на общо събрание на съкооператорите. За целта е необходимо да се подпише договор с фирмата за професионално управление на собствеността и да се внасят месечните вноски. С прилагането на професионално управление на етажната собственост се създават добри взаимоотношения между собствениците. Това е така, защото професионалният управител умее да урежда по законен начин всички възникнали междусъседски разправии. Безпристрастен е и се възползва само от законните юридически изисквания. Така всички оплаквания по повод на неспазване часовете за почивка, непрекъснат шум по повод на постоянни събирания, безотговорно отношение към общата собственост се решават на професионално ниво.

Той се грижи за хигиената във входа – осигурява чистач за стълбището и мазето, за двора, ако има такъв. Организира изпълнението на всички ремонтни дейности, за които има решение на общото събрание. Наблюдава ремонта, приема обекта и се разплаща с изпълнителя. Професионалният домоуправител плаща общите сметки за ток, вода, асансьор. За всички приходи и разходи води необходимата документация, с която се отчита пред общото събрание на собствениците.

Професионален домоуправител се появи наскоро на пазара за труда, но намира все повече привърженици. Това е напълно обяснимо, защото всеки желае да има ред и дисциплина там където живее. Чистотата и нормалната работа на всички общи комуникации е условия за нормален живот, от който всеки има нужда.