parichni-zaemi

Основните видове заеми

parichni-zaemi  Видовете заеми са класифицирани според различни критерии. На тази основа се разграничават следните видове заеми:

 • стоков заем – вид заем, когато стоките са взети назаем и остават при кредитополучателя след погасяване на заема (със стоки или в брой);
 • паричен заем – заем, който се дава и връща под формата на банкноти; най -универсалният вид заем, използван както от физически, така и от юридически лица, както и от държавата;
 • стоково -паричен заем – вид заем под формата на пари и се връща под формата на стоки.

Търговски заем

Предоставя се от едно юридическо лице на друго под формата на стока. Използва се в процеса на търговска сделка, за да се отложи плащането или да се получи печалба възможно най-скоро при продажба на продукти. Процедурата за изплащане на този вид заем между страните (доставчик и получател) е предписана в договора.

Кредитор може да бъде всяко юридическо лице, извършващо търговска дейност, а не само банки и парични организации. Обемът на плащанията по тези видове заеми по правило се включва в себестойността на стоките, докато срокът на заема може да бъде значително по -малък от средния срок за продажба на самия продукт.

Плюсове:

 • възможността за използване на допълнителни средства без банков заем с помощта на този вид заем;
 • повишаване на икономическата устойчивост на предприятието получател;
 • можете да получите заем по действително по -ниска от тази, установена от държавния регулатор.

Минуси:

 • този вид заем зависи от инфлацията;
 • заемът се характеризира с краткосрочни и ограничени средства;
 • зависимост на доставчика от добросъвестността на партньора.

 

 

Банков заем

Това е вид заем, предоставен от финансови институции, лицензирани от Централната банка. Тези видове заеми могат да бъдат целеви и нецелеви. Банката използва привлечените средства, за да ги издава на кредитополучатели с доходност при лихва. Кредитополучателят сам избира лихвения процент на кредита, периода на погасяване и размера на заема от предложените опции.

Плюсове:

 • възможността за привличане на допълнителни средства за решаване на всеки проблем и разпределяне на финансовата тежест;
 • прозрачност на условията за предоставяне и погасяване на този вид заем;
 • надеждност – банките имат право да извършват дейността си само по лиценза на Централната банка, която в случай на нарушения ще бъде отменена;
 • възможност за използване на специални програми за кредитиране за редовни клиенти на банката;
 • възможността за преструктуриране на този вид заем по уважителна причина (при навременен контакт с банката);

Минуси:

 • необходимостта от надплащане – за банково кредитиране се използва лихва;
 • рискът от отказ да се предостави този вид заем от банката – като правило това се дължи на лошата кредитна история на кредитополучателя;
 • в някои случаи е необходимо да се предостави голям пакет от документи, които не винаги са лесни за събиране.