zaemi

Лихвите и комисионните в заема подлежат ли на облагане с данъци?

zaemi  Вярно е, че такъв тип въпроси обикновено са прости и условията за включване на разходите са съвсем очевидни. Но данъците не биха били данъци, ако не крият потенциални изненади. Струва си да знаете за тях предварително, за да не се окажете в ситуация, в която вашият счетоводител ще ви изпрати обратно с разписка и вие ще платите повече данък, отколкото бихте могли.

В случай на еднолично дружество, разходите за лихви и такси, свързани със заема, от данъчна гледна точка не се различават много от другите разходи за управление на бизнес. Принципите на тяхното „данъчно приспадане“ (или по-скоро – намаляването им на данъчната основа) са почти същите, както при другите разходи.

Лихви и комисионни – подлежат ли на облагане с данъци?

Обикновено разходите за получаване на доход не трябва да бъдат разходите за фирмен заем – те могат да бъдат и разходите за  потребителски заем за физически лица, ако той се използва за бизнес цели. Случва се малките предприемачи да се възползват от тази опция, тъй като фирменият заем в банка често е просто недостъпен за тях.

Тук обаче е първата уловка, свързана с признаването на стойността на заема като данъчно признати разходи. От една страна, разходите за потребителски заем могат да бъдат определени като данъчно признати разходи, но от друга страна, всеки корпоративен заем е допустим за данъчно признати разходи. Решаващият критерий не е името на договора, а действителната цел на заема.

Данъчно признати разходи в случай на инвестиционен заем

Вторият потенциален проблем е инвестиционният заем. Тук е вярно, че всички разходи за лихви и заеми в крайна сметка ще отидат за разходи. В случай на инвестиция, всички свързани разходи, направени преди вписването на даден артикул (машини, оборудване и др.) в регистъра на дълготрайните активи, не се осчетоводяват като разходи, а увеличават стойността на инвестицията. Това важи и за цената на заема. Само лихвите (или други такси), които стават дължими само след като даден елемент е вписан в регистъра на дълготрайните активи, отиват директно към разходите. По-ранните лихви и такси само постепенно ще се превърнат в разходи с амортизация.