Инвестиционни монети – алтернативен начин за инвестиция

През периода на финансова нестабилност инвеститорите търсят алтернативни начини за запазване на капитала. Един от тези начини е закупуването на инвестиционни монети.

Това са монети от благороден метал, предназначени за инвестиране и създаване на личен спестовен фонд на населението.

Инвестиционни, колекционерски и монети за подарък са различни и всеки вид си има своите особености.

Основните различия на инвестиционните монети от колекционерските и подаръчните са:

– тираж – пускат се в голям тираж, а колекционерските монети са в ограничен;
– щампа – може да е и художествена, но няма нумизматична стойност, а при колекционерските и подаръчни монети тя е с високо качество, елитна;
– стойност – при начална продажба стойността им е завишена само от 1 – 10 % спрямо изразходеното злато или сребро за тяхното производство, а тази на колекционерските монети е завишена от 5 до 10 пъти.

Инвестицията в златни и сребърни монети не е за спекулация и краткосрочни спестявания, а за продължително съхраняване, за което е възможно да се вложат допълнителни разходи.

За този инвестиционен инструмент е необходим дълъг период на инвестиция.

Ако сте решили да инвестирате в инвестиционни монети, трябва да знаете някои особености. Когато решите да продавате, трябва да имате обяснение за себе си защо е необходимо да го правите.

Всички видове монети – инвестиционни, колекционерски или подаръчни, трябва да се съхраняват в опаковка, а разглеждането им да става със специална нумизматична щипка.

Добре е да се купуват по-големи монети, разходите за нейната направа са големи, но и печалбата ще бъде голяма.

Когато решите да купувате инвестиционни монети от друга държава, трябва да познавате нейните закони, както и законите на държавата, в която ще ги внесете.

Монетите са изработени от благородни метали, най-висока проба. Съвременните монети са от сребро, злато, платина и паладий. Това означава, че реално цената им зависи от динамиката на цената на физическия метал.

Разликата между продажбата и покупката на сребърни монети и кюлчета на пазара е винаги по-голяма от тази разлика при златните монети и кюлчета.

Разходите по направата на сребърните и златни монети и кюлчета са еднакви, но стойността на металите е различна – златото е много по-скъпо.

Инвестиционните монети нямат нумизматична стойност. Не трябва да се забравя, че за тяхното съхранение е необходимо безопасно място.